درهای شیرازی در آفریقا

درهای زیبایی با نام درهای شیرازی در مناطقی مانند زنگبار، دارالسلام، مومباسا، لامو مورد استفاده قرار می‌گیرد که متأثر از معماری درونگرای جنوب ایران است و با اقلیم آفریقا سازگاری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مرتضی رضوانفر عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: تمدن شیرازی که مورد تکریم مردم شرق آفریقاست بیش از یک هزار سال پیش با مهاجرت علی‌ابن حسن شیرازی به همراه هفت کشتی حامل قوم ایشان به آفریقا و تشکیل چندین دولتشهر آغاز شد و تا ۵۰۰ سال (۱۵۰۲ میلادی) ادامه یافت.

درهای شیرازی در آفریقا

وی افزود: منبت استادانه، تزئینات پیچیده و آیات قرآنی روی درها، بیانگر ادغام صنایع‌دستی، معماری و باورهای مذهبی است و با توجه به محدودیت ترسیم انسان و حیوان، نقوش غالباً گیاهی و انتزاعی است.

درهای شیرازی در آفریقا

رضوانفر با بیان‌اینکه آیات نیز ضمن دور کردن نیروهای اهریمنی از خانه، می‌تواند مانند حرز باعث محافظت افراد خانه باشد که هر روز از زیر آن عبور می‌کنند تصریح‌کرد: درها به فراخور قدرت و اعتبار صاحبخانه و یا متأثر از جنبش‌های معماری، با تزئینات بیشتر یا کمتر ساخته شده‌اند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری تصریح‌کرد: درهای شیرازی در مناطق یاد شده، باعث ایجاد گردشگری درهای تاریخی و جذب سرمایه شده، این درها که متأثر از معماری درونگرای جنوب ایران است با اقلیم آفریقا سازگاری دارد.

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *